Khách hàng tại Tp Hồ Chính:
- Thanh toán trực tiếp tại cửa hàng
- Thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng
- Thanh toán trực tuyến hoặc chuyển khoản trước
- Thanh toán bằng thẻ tín dụng

Khách hàng ở các thành phố/tỉnh khác:
- Thanh toán bằng cách chuyển khoản
- Thanh toán trực tuyến qua Momo

Khách hàng ở nước ngoài:
- Thanh toán bằng cách chuyển khoản

Các tài khoản thanh toán bằng chuyển khoản
 

Ngân hàng Ngoại Thương Vietcombank 
Chủ tài khoản: Đặng Thị Ngọc Hảo 
Số tài khoản: 0371003907504

 

Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) 
Chủ tài khoản: Đặng Thị Ngọc Hảo
Số tài khoản: 108871780459

 

Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) 
Chủ tài khoản: Đặng Thị Ngọc Hảo
Số tài khoản: 28038837